Red Arrow
Red Arrow
Red Arrow
Red Arrow
Red Arrow
Red Arrow
Red Arrow
Red Arrow
Red Arrow
Red Arrow
Red Arrow
Red Arrow
Red Arrow
Red Arrow
Red Arrow
Donere en Mac eller en Apple II

Gå til norsk versjon Go to english version Gå till svensk version

Alle donasjoner verdisettes

Bedrifter
Hvis dere oppgraderer datamaskinsparken til nye maskiner, vil jeg gjerne rydde opp og fjerne deres nåværende Macintosh utstyr. Maskinene vil då tages som kompensasjon. Hvis dere mener at det burde foreligge en kopensasjon, så vil det vurderes hvis maskinene er av nyere dato. Notere at kun Macintosh og Apple datamaskinerer er interessante ikke PCer. PCer vil bli fjernet som en del av en Macintosh eller Apple opprydding, men aldri kompensert for.

Private Individer
Jeg vil hente gamle datamaskiner gratis, så lenge det er innen rimlig avstand. Avstandet jeg synes rimlig er lengs EuropaveiE-18 Euro Highway, fra Kristiansand via Oslo til og med Stockholm. Andre plaseringer vurderes etter overenskommelse. Hvis du har en maskin som jeg mangler i min samling, vil jeg normal gladeligen betale for porto via Posten.
Notere at kun Macintosh og Apple datamaskinerer er interessante ikke PCer.

Kontante Donasjoner
Hvis dere ønsker åbidrage til et Macintosh Museum, venligst bruk PayPal for donasjoner av valgfri størrelse. Skriv "Mac Museum", deres navn og beløpet og husk å notere hvis dere ønsker å fremstå på internet donasjonslisten med navn eller ikke. Fornavn, etternavn og eventuellt bedriftsnavn kan noteres, men ikke linker eller e-post adresser.

 

Mest ettersøkte datamaskiner
Pippin @World
Pippin Bandai
Apple Set Top Box v. 1
Apple Set Top Box v. 2
Twentieth Cent. Mac
Macintosh TV
Apple I
Apple II
Lisa
Lisa XL
Macintosh Server 500
Macintosh Server 700
Macintosh 128k
Apple IIgs WOZ Limited Ed.
   
Mest ønskede deler
Apple IIc LCD display
   

FooterGo to TopCopyright Information